בית הצעירים של עיריית תל אביב יפו פועל לעידוד היזמות החברתי ת בעיר ולקידום מדיניות לטובת צעירים. הוא עובד בצורה של “קוד פתוח”, בהמשתמשים הם שיוצרים את התכנים במקום בהתאם לצרכים שלהם. בית הצעירים של עיריי ת תל אביב יפו פועל לעידוד היזמות החברתית בעיר ולקידום מדיניות לטוב ת צעירים. הוא עובד בצורה של “קוד פתוח”, בה המשתמשים הם שיוצרים את התכנים במקום בהתאם לצרכים שלהם. בית הצעירים של עיריית תל אביב יפו פועל לעידוד היזמות החברתי ת בעיר ולקידום מדיניות לטובת צעירים. הוא עובד בצורה של “קוד פתוח”, בהמשתמשים הם שיוצרים את התכנים במקום בהתאם לצרכים שלהם. בית הצעירים של עיריי ת תל אביב יפו פועל לעידוד היזמות החברתית בעיר ולקידום מדיניות לטוב ת צעירים. הוא עובד בצורה של “קוד פתוח”, בה המשתמשים הם שיוצרים את התכנים במקום בהתאם לצרכים שלהם.

קרא עוד >